Aylar: Temmuz 2012

Uyku bozuklukları ve pilotlar için önemi

Uyku bozuklukları ve pilotlar için önemi

1. Uyku Apnesi : Uyku sırasında solunum yollarındaki kısmi veya tam bir tıkanma nedeniyle ortaya çıkan horlama, geçici solunum durması ve hipoksi oluşumu gibi belirtileri olan bir rahatsızlıktır. Tıkanmaya neden olan primer durumlar şunlardır: Allerjik rinit, nasal septum deformitesi, burun polipleri, yumuşak damak uzaması, maksiller hipoplazi, mikronathia, retronathia, adenotonsiller hipertrofi, vb. Kilo alımı yakınmaları arttıran bir unsurdur. Tanıda fizik muayene […]

Devamını oku ›
Sigarayı Bırakma Tedavileri ve Uçucuların Tekrar Göreve Dönmesi

Sigarayı Bırakma Tedavileri ve Uçucuların Tekrar Göreve Dönmesi

Sigara, kanser ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere çok ciddi yaşamsal risklerden sorumlu tutulur. Bu nedenle tütün kullanımını bıraktırmak, her hekimin görevlerinden biridir. Sigarayı bırakma veya bıraktırmayı özendirme tedavileri çok çeşitlidir; bireysel, davranış ve grup psikoterapileri yanında ilaç tedavileri de yapılmaktadır. En etkin yöntem, davranış tedavileriyle ilaçların birlikte kullanılmasıdır. ABD’de her yıl 50 milyon içicinin 20 milyonu sigarayı bırakmaya çalışır; […]

Devamını oku ›
Sivil havacılıkta yer ekiplerinin yaralanmalı ve ölümlü kazaları (1983–2004)

Sivil havacılıkta yer ekiplerinin yaralanmalı ve ölümlü kazaları (1983–2004)

Uçuş güvenliği çalışmaları genellikle uçağın uçuşu sırasında meydana gelen kazalar üzerine yoğunlaşmıştır. Hâlbuki kazaların bir bölümü de yerde vuku bulmakta, yer ekibinden yaralanan ve ölenler olmaktadır. Hava alanlarındaki taksi yolları, rampa ve uçak park alanları, yer görevlileri için tehlikeli ve karmaşık bir çevre oluşturur. Kazalar genellikle uçakların pist ve aprondaki hareketleri veya rampa manevraları sırasında olur; bazen de diğer araçların […]

Devamını oku ›
Havacılıkta işitme kayıpları

Havacılıkta işitme kayıpları

Kanada Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri personelinde, giderek artan sayıda işitme kayıplarına bağlı tazminat talepleri, işitmenin korunmasına yönelik uygulamaların gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Bu amaçla geriye dönük olarak işitme test sonuçlarının analizi, ileri dönük olarak da işitme kaybı oluşturan risk faktörleri incelenmiştir. Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerinde görevli 1057 kişinin işitme test sonuçları alınmış, deneklere 64 sorulu çoktan seçmeli bir anket […]

Devamını oku ›
Antisosyal kişilik yapısı ve tıbbi sertifikasyon

Antisosyal kişilik yapısı ve tıbbi sertifikasyon

Antisosyal Davranış: Zihinsel hastalıkların tanısal ve istatistiksel değerlendirmesi için hazırlanmış uluslar arası ölçütler vardır (DSM IV). Bu ölçütlerin yer aldığı el kitabında antisosyal kişilik bozukluğu, çocukluk ve ergenlik dönemlerde başlayıp yetişkinlikte de devam eden ve başkalarının haklarına saygısızlık ve tecavüz etme tutumlarının belirgin olduğu bir ruhsal rahatsızlık olarak gösterilmektedir. Bu kişiler kendi davranışlarını kötü olarak görmedikleri gibi, değişmeye de istekli […]

Devamını oku ›
Kardiyovasküler sorunlara havacılık tıbbı açısından güncel yaklaşım

Kardiyovasküler sorunlara havacılık tıbbı açısından güncel yaklaşım

1. Kalpte Tekleme: Erken Atım-Ekstrasistoller: Rastgele çekilen kalp elektrosunda kalp adalesi kaynaklı erken vurulara-teklemelere sağlıklı insanlarda nadir de olsa rastlanabilmektedir. Bütün gün boyunca 24 saate isabet eden toplam kalp vuru sayısı yaşa göre değişmek kaydıyla 100-120 bin atımdır. Günde en fazla 1-2 erken vuru olabildiğine göre, bunun 36 saniyelik bir kayıt olan kalp elektrosu kağıdında yakalanması, 1/3000 oranındadır. Böylece Türkiye’deki […]

Devamını oku ›
Ticari Havayolları Uçuş Ekibinin KBB Sorunları

Ticari Havayolları Uçuş Ekibinin KBB Sorunları

Pilotlar dışındaki uçuş ekibinin periyodik muayeneleri ICAO ve JAA tarafından zorunlu kılınmamıştır, ama bu grupta uçuşla artan önemli rahatsızlıklar vardır. Örneğin kulak-boğaz hastalıkları nedeniyle uçuştan (tamamen veya geçici sürelerle) uzaklaştırılan uçuş ekibi oranı oldukça yüksektir: %38,3. Halbuki Class 3 tıbbi sertifikasyona tabi uçucularda bu oran % 8,2’dir. 1580 kişinin alındığı bu araştırmada uçuş ekibinde en sık görülen kulak-boğaz rahatsızlıkları; allerjik […]

Devamını oku ›
Bir havayolu pilotunda ciddi astım

Bir havayolu pilotunda ciddi astım

Olgu 1: 7 bin saatin üstünde uçuşu bulunan 35 yaşında zenci pilot; Class-1 uçuş ehliyetinin yenilenmesi için müracaat ettiği uçuş doktoru (AME) tarafından değerlendirilmiş.10 yıldan fazladır muayene olduğu doktoruna, 2 yıldır devam eden çok kısa astım şikayetleri olduğunu, ancak bir ilaç kullanmadığını ve bir problemi olmadığını söylemiş. Muayeneden 3 ay sonra kendi uçuş ekibi tarafından nefesinin alkol koktuğu, saçı başı […]

Devamını oku ›
Bayan uçucularda jinekolojik problemler

Bayan uçucularda jinekolojik problemler

Mensturasyon gibi normal jinekolojik durumların uçuş becerisini etkilemeyeceği kabul edilir. FAA, gebelik kontrol yöntem ve ilaçlarını, keza hormon replasman tedavilerini ciddi yan etki olmadıkça uçuşa aykırı görmez. Ancak hormon kullanımında doz ve fizyolojik cevaplar stabilize oluncaya kadar bir bekleme süresi önerir. JAA da gebelik önleyici ilaçlara müsaade eder, dismenore ve premenstrüel sendrom durumlarının kişi bazında değerlendirilmesini, büyük jinekolojik ameliyatlarda ise […]

Devamını oku ›
Uçuş korkusu sıklığı

Uçuş korkusu sıklığı

Romanya Sivil Havacılık Otoritesi 1992-2004 yılları arasında 42 uçuş korkusu vakası belirlemiştir. 19-55 yaşlarındaki vakaların 12’si pilot, 30’u diğer uçuş ekibi olup, bunların da 15’i erkek, 15’i bayandır. Uçuş korkusuna eşlik eden psikiyatrik tanılar: %20 uyum bozukluğu, %18 anksiyete, %8 somatik semptomlarla birlikte depresif epizotlar. Uçuş korkusu, uçucu grubunda seyrek görülen, ancak olduğunda görev etkinliğini ve uçuş güvenliğini azaltan bir […]

Devamını oku ›