BÜLTEN YAZILARI — 29 Ocak 2013 at 19:55

Brugada Sendromu ve uçuş sertifikasyonu

by

brugadaBrugada Sendromu (BS) kendine özgü bir EKG paterni ve ani ölüm riski ile karakterizedir. Yakın zamana kadar bu hastalığı olan pilot adaylarına elverişsizlik kararı veriliyordu. Araştırmacılar bu hastalıkta uçuşa elverişlilik kararı vermeyi bir dayanağa bağlamak için bu sendromu sınıflandırmaya çalışmışlardır. (Wikipedia: BS, genetik ve ölümcül bir kalp hastalığıdır. Erkeklerde 8 kat fazla, görülme oranı %0.5’dir. EKG V1-2’de sağ dal bloğu, Tip-1’de çadır tipi, Tip-2’de eğer tipi ST ≥2 mm. görülür. Hastalık belirtileri: Çarpıntı, ritim bozukluğu, vent. fibrilasyona bağlı bayılma ve ölüm.)

Olgular: 1. Sınıf sağlık sertifikası için başvurmuş olan 2 pilot adayının EKG’lerinde BS’dan şüphelenildiği için kardiyoloji uzmanına sevk edilmiş. EKG’ler elektrotların farklı pozisyonlarda yerleştirilmesi ve provokatif testlerle tekrar edilmiş. Risk sınıflaması, ani ölüm riski açısından %1 kuralına göre yapılmış. (%1 kuralı: Belirli bir hastalık yüzünden uçuşta inkapasite olma ihtimali 1 yılda %1’den fazla ise, uçuşa uygunluğunun onaylanmaması gerektiği kuralı.)

İkisi de erkek olan adaylardan biri 46, diğeri 21 yaşında olup, ailelerinde ani ölüm öyküsü yok; taşiaritmi veya senkop açısından asemptomatik. 46 yaşındaki adayda Tip 1 ve Tip 2 BS-EKG bulguları, 21 yaşındaki adayda ise sadece Tip 2 BS-EKG bulguları spontan olarak tespit edilmiş. Sodyum kanal blokerleri ile yapılan provokasyon testinde her iki adayda da tanı koydurucu olan Tip 1 BS-EKG bulguları tespit edilmiş. Risk belirlenmesinde 46 yaşındaki aday için ani ölüm riski %1’den fazla, 21 yaşındaki aday için %1’den az bulunduğu için 46 yaşındaki adaya elverişsizlik, 21 yaşındaki adaya elverişlilik kararı verilmiş.

Araştırmacılar BS olan pilot adaylarının uçuşa elverişlilik durumlarının modern risk sınıflaması sonuçlarına göre belirlenmesini önermişler. Asemptomatik, spontan olarak Tip 1 BS-EKG bulguları olmayan, negatif aile öyküsü olan adayların ani ölüm riski çok düşük olduğu için uçuşa elverişlilik kararı verilebileceği sonucunu çıkarmışlardır.

Kaynak: Dobler D, Huber SW, Maire R. Brugada syndrome and fitness to fly: risk stratification in two pilot applicants. Aviat Space Environ Med. 2010 Aug;81(8):789-92.

Çeviri: Dr. Nazım Ata. Hava ve Uzay Hek.Uzm. (USAEM)

Yorumlar