DUYURULAR — 07 Mayıs 2013 at 12:54

Havacılık Tıbbı Derneği 7. Olağan Genel Kurulunu Yaptı

by

7.GenelKurul4Mayis2013

Derneğimiz, daha önce tüm üyelere e-posta ve cep telefonu mesajı ile duyurulduğu gibi, 4 Mayıs 2013 günü Eskişehir Trakya Restoran toplantı salonunda 7. Genel Kurulunu yaptı.

Halen 131 üyesi bulunan Dernek, Türk sivil havacılığının tıbbi sorunlarına parmak basmakta, ilgili kamu ve özel kuruluşlara çözüm önerileri ve raporlar sunmakta; seminerler ve konferanslar vererek, gazete ve dergilere bilimsel yazılar göndererek konu üzerinde farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. 7 yıldır yayında olup 22. sayısına ulaşan Havacılık Tıbbı Bülteninde yüzlerce bilimsel yazı yer almaktadır. Dernek Avrupa Havacılık ve Uzay Tıbbı Birliği (ESAM) üyesi olup, burada ülkemizi temsil eden tek kuruluştur. Sağlık Bakanlığının tıpta uzmanlık müfredat komisyonunda yetkili üye durumunda olmaktan başka, aynı bakanlığın Hava Ambulans Sistemi’nin tıbbi eğiticisi durumundadır.

Genel Kurulda, Dernek Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Çetingüç’ün sunduğu faaliyet raporu ve bütçe oybirliği ile ibra edildi. Derneğin Onursal Üyesi olan Prof.Dr. Fevzi Sürmeli’ye üç üye daha eklendi. Yeni Onursal üyeler Prof.Dr. Hamit Ziya Gökalp, Op.Dr. İsmet Bilgin ve Doç.Dr. Cebbar Dengiz’e beratları takdim edildi.

Genel Kurul’da yapılan seçimde Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen üyeler:

Yönetim Kurulu: Muzaffer Çetingüç, Bilgin Timuralp, Hasan F.Töre, Coşkun Zaim, Aytekin Topçu.

Yedek: Bedri Bamaç, Hayri Gültekin, Atilla Soyelçin, Ahmet Uğurlu, Etihan Cantürk

Denetim Kurulu: Abdullah Öksüz, Fersin Koç, Mehmet Bodur.

Yedek: İsmet Bilgin, Bahadır Altan, Erkan Özgün.

 

Yorumlar