GÜNCEL — 22 Mayıs 2016 at 19:27

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ 8. Olağan Genel Kurulu Sonuç Raporu

by

Daha önce tüm üyelerimize duyurulduğu gibi, Tüzüğümüze göre 3 yılda bir yapılması gereken olağan genel kurulumuz, 14 Mayıs 2016 günü saat 18’de Eskişehir, İsmet İnönü Cad. Modernity Otel toplantı salonunda yapılmıştır. (7 Mayıs 2016 günü yapılması gereken ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için, 14 Mayıs 2016 günkü toplantıda çoğunluk aranmamıştır.)

  1. Açılış ve yoklamadan sonra İstiklâl marşı okunmuş, Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapılmıştır.
  2. Divan Başkanı olarak Prof.Dr. Bilgin Timuralp, kâtip üye olarak ise Doç.Dr. Ender Gerede seçilmiştir.
  3. Dernek faaliyet raporunu Prof.Dr. Muzaffer Çetingüç okumuş, soruları yanıtlamış, bütçeyi sunmuş ve gelecek dönem için yapılması planlanan projeleri anlatmıştır.
  4. Abdullah Öksüz tarafından sunulan Denetleme raporunda; idari kayıt ve dosyaların doğru tutulduğu, gelir-gider makbuzlarının ve hesapların usulüne uygun işlendiği, gelir ve gider toplamlarının doğru olduğu ve hesap açığı bulunmadığı bildirilmiştir.
  5. Derneğin faaliyet raporu ve bütçesi oylanmış ve oybirliğiyle ibra edilmiştir.
  6. Gelecek dönem (2016-2019) için aidat miktarı üzerinde yapılan görüşmede, 120 TL üzerinde fikir birliği oluşmuştur.
  7. Genel Kurulda Derneğimizin en kıdemli ve duayen üyelerinden Prof.Dr. Bilgin Timuralp, Prof.Dr. Tuncay Özgünen ve Dr. İsmet Nuhoğlu’nun Onursal üye statüsüne alınması oybirliğiyle kabul edilmiştir.
  8. Dernek organları için yapılan seçimde aşağıdaki üyelerin görev alması kararlaştırılmıştır:

Yönetim Kurulu Asil: Muzaffer Çetingüç, Bilgin Timuralp, Hasan F. Töre, Abdullah Öksüz, Coşkun Zaim.

Yönetim Kurulu Yedek: Armağan Başlı, Faruk Ildız, Günhan Alanoğlu, Bilal Ermerak, Armağan İncesulu.

Denetim Kurulu Asil: Bedri Bamaç, Mehmet Bodur, Ender Gerede.

Denetim Kurulu Yedek: Atilla Soyelçin, Aytekin Topçu, Mustafa Morkoyun.

  1. Dilek ve Temenniler bölümünde; özverili çalışmaları için Yönetim Kurulu’na teşekkür edilmiş; TTB, Sivil Havacılık Akademisi ve ESAM (European Society of Aerospace Medicine) gibi kuruluşlarla işbirliğinin devamının uygun olduğu vurgulanmış, Dernek toplantılarının Havacılık ve Uzay Hekimliği Kongreleriyle aynı günde ve aynı yerde plânlanması önerilmiştir.
  2. Divan Başkanı, başka görüşülecek bir konu ve öneri olmaması üzerine toplantıyı kapatmıştır.

 

Yorumlar