BÜLTEN YAZILARI — 22 Mayıs 2012 at 12:26

FDM Nedir ?

by

Flight Data Monitoring (FDM), uçuş verilerini analiz ederek havayolu şirketlerinin olası riskleri önceden tespit eden ve önlem alınmasını sağlayan bir erken uyarı sistemidir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 27 tonun üzerinde uçak uçuran tüm havayollarında 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiş ve bununla ilgili konular ICAO Annex-6 Part.1 ve JAR-OPS 1.037′de belirtilmiştir.

FDM’in Amacı

FDM sisteminin 2 temel amacı vardır. Birincisi, FOQA’ya (Flight Operation Quality Assurance) hizmet etmektir. Yapılan analizler sonucunda Uçuş Emniyet Müdürünün, Eğitim Müdürü ile koordinesi sonucunda herhangi bir pilotun eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilirse, alınacak eğitimlerle uçuş emniyetinde artış sağlanır. FDM sistemi uçuş boyunca oluşan verilerin daha önceden oluşturulmuş bir veri tabanında depolanmasını ve bu ham datalar üzerinde analiz yapılmasını sağlar. FDM’in amacının kavranması için sistem üç aşamada incelenir:

 • 1. Verilerin Toplanması:
  Bu işlem için değişik metotlar geliştirilmiştir. QAR (Quick Access Recorder) denilen bir cihaz uçağa yerleştirilir ve uçuş boyunca FDR (Flight Data Recorder)’a giden veriler aynı şekilde QAR’a da kaydedilir. QAR bu verileri medya denilen geçici depolama ünitesine (Compact Flash Card, PCMCIA card, MO Disk) kaydeder. Uçuş sonunda uçak yerde iken bu ham datalar uçak üzerindeki QAR’dan, medya denilen geçici depolama birimi aracılığı ile alınır. QAR cihazının kayıt birimi bazında, değişik kayıt ortamları bulunmaktadır. Örneğin, Compact Flash Card, PCMCIA card, Optical disk…
 • 2. Verilerin Depolanması:
  Depolama işlemi yerde oluşturulan bir veri tabanında yapılmaktadır. FDR’dan gelen ham veriler (raw data), elektronik dosya formatına geçtikten sonra veri tabanına girişi yapılır. Artık veriler analize hazırdır.
 • 3. Verilerin Analizi:
  Tüm bu işlem en can alıcı yeri bu noktadır. FDR’dan gelen ham verilerin (raw data) işlendiği bu aşamada analiz yapılarak çok faydalı sonuçlara varılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda event’lerin rapor veya grafik formatında görülmesi sağlanır. Otomatik veya manual olarak iki şekilde analiz yapılabilir. Kritik ve emergency durumların incelenmesinde manuel analiz yönetimi daha detaylı sonuçlar verir.

FDM’in Faydaları:


1. Uçuş emniyetini artırmak.

2. Eğitime odaklanmak. Pilotların eğitim ihtiyaçlarının olup olmadığını tespit ederek ortaya çıkabilecek kaza risklerini ortadan kaldırmak (her uçuş simüle edilebilmekte ve bu veriler pilotların ve uçuş mühendislerinin eğitiminde kullanılabilmektedir).

3. Teknik maliyetlerin azalmasını sağlamak.

4. Operasyonların gelişimine katkıda bulunmak.

5. Uçuş işletmenin verimini arttırmak.

FDM sistemi başlıca iki ana bölümden oluşmaktadır.

Hardware:

 • Uçaktan data alma birimi olan QAR (Quick Access Recorder),
 • Uçaktan alınan ham dataların bilgisayara aktarma ünitesi olan kart okuyucu (Card Reader),
 • Ham datayı depolayan (medya) geçici depolama birimleri olan, manyetik kayıt ortamları (Compact Flash Card, MO disk, PCMCIA card )
 • Analysis Ground Station Workstation
 • FDM analyse software

Sonuç olarak FDM sistemi, pilotları ve teknik personeli cezalandırıcı bir uygulama değil, Uçuş İşletme ve Teknik bölüme geri bildirimlerde bulunarak uçuş emniyetini arttıran bir sistemdir.

Hazırlayan: Mehmet Pekel  (FDM Analist)

Yorumlar