DUYURULAR — 14 Şubat 2019 at 21:11

Sivil Havacılık Emniyet Yönetiminde Uçucu Sağlığı Sorumlularının Yeri ve İşbirliği Çalıştayı

by
2-3 Mart günleri Antalya Bilim Ü. ve PraxisAero beraberliğinde Sivil Havacılık Emniyet Yönetiminde Uçucu Sağlığı Sorumlularının Yeri ve İşbirliği Çalıştayı yapılacaktır.
Ana temalar; Emniyet Yönetimi, Uçuş Tabiplerinin, Hava Uzay Hekimliği uzmanlarının. Uçuş psikologlarının görev ve istihdamları…
Bu temalar üzerinde rapor hazırlamak üzere 4 Çalışma Grubu planlanmış olup, bunların moderatörleri; Derneğimiz üyelerinden Ferşat Kolbakır, Hasan Fehmi Töre, Muzaffer Çetingüç ve Kadir Eren’dir.
Çalıştaya katılım ücretsiz olup isteyen arkadaşlarımız yukarıda belirtilen konularda bildiri sunmak isterlerse Çalıştay sekreteryasına gönderebilirler.
Bildiri göndermek veya kayıt yaptırmak isteyenler: aysunsertel@praxis.aero
Yorumlar