DUYURULAR, GÜNCEL — 14 Mayıs 2019 at 18:49

Havacılık Tıbbı Derneği’nin 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı

by

12 Mayıs 2019 günü Eskişehir’de yapılan Havacılık Tıbbı Derneğinin 9. Olağan Genel Kurulunda son 3 yıllık faaliyetler ve bütçe ile gelecek döneme ait projeler görüşülmüştür.

1. Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ve bütçesi oy birliğiyle ibra edildi. Yeni dönem projeleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu, dilek ve temenniler kaydedildi, sorular yanıtlandı.

2. Dernek organları için yapılan seçimde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri olarak seçilen üyelerimiz şunlar oldu:

Yönetim Kurulu: Muzaffer Çetingüç (Başkan), Hasan Fehmi Töre, Coşkun Zaim, Aytekin Topçu, Nihal Koç. (Yedek: Mehmet Ali Erkuş, Mehmet Bodur, Armağan İncesulu, Orhan Öztürk, Ender Gerede)

Denetim Kurulu: Bedri Bamaç (Başkan), Mustafa Morkoyun, Armağan Başlı.(Yedek: Faruk Ildız, Bilgin Timuralp. Şebnem Gökkuşu)

3. Derneğimizin Türk Tabipler Birliği UDEK ve Avrupa Sivil Havacılık Tıbbı Birliği (ESAM) üyeliklerinin devamına; 2022 yılında yapılacak olan uluslararası bilimsel kongrenin (ICAM) ülkemizde toplanması için girişimde bulunulması oy birliğiyle kabul edildi.

4. Derneğimizin 3 yılda bir yapılan Genel Kurul toplantılarında karara bağlanan yıllık üyelik aidat miktarının, 2019-2022 döneminde (enflasyon da dikkate alınarak) 200 TL olması önerildi ve onaylandı.

5. Daha önce üyelerimizden talep edilen oylarla belirlenen ‘Havacılık Tıbbı Derneği Ödülleri’ ilk kez bu yıl verildi. Ödül almaya lâyık görülen Plt. Fizy. Sacit Kılıncer, Plt. Fizy. Hüsnü Onuş, Dr. Şebnem Gökkuşu, Dr. Aytekin Topçu ve Dr. Mustafa Morkoyun’a plâket ve beratları takdim edildi.

Havacılık Tıbbı Derneği, 140 üyesiyle ülkemiz sivil havacılığında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Alanında özgül ağırlığı itibariyle ilk ve tektir. Üyelerimizin 87’si hekim, 22’si akademisyen, 24’ü amatör veya profesyonel pilot, 16’sı psikolog, 39’u kadındır. Dernek organları için yapılan seçimde 26 yaşında genç bir hekim üyemizin Yönetim Kurulu asil listesine seçilmesi, 28 yaşındaki genç bir psikolog üyemizin de yedek listesine 1. sırada yer alması önemlidir ve olumlu yorumlanmaya açıktır.

Bu Dernek 19 yıldır lekesiz yaşıyorsa ortak akıl, güç ve motivasyon iledir. Görünür veya görünmez katkılarını her aşamada esirgemeyen değerli üyelerimiz ile çok yol kat ettiğimizi söyleyebiliriz. Havacılık tıbbının uçuş emniyetindeki çok önemli etkisini topluma anlatıp, havacılığın her kademesinde rol ve sorumluluk sahibi insanlarımızda farkındalık yaratma misyonumuzu bıkmadan usanmadan sürdürmekteyiz. Havacıları, yöneticileri ve naif insanlarımızı bilgilendiriyor ve uyarıyoruz; bunları da hiçbir çıkar gözetmeksizin meccani yapıyoruz. Aramızdan vefat ettiği veya motivasyonunu kaybettiği için ayrılan üyelerimiz olsa da, sonuçta üye sayımızın giderek artıyor olmasının da bir anlamı vardır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin aidat ödemeye devam ediyor olmalarının da bir anlamı vardır…

19 yıldır idealist bir STK olarak, bilimsel ve tarafsız çizgimizden asla sapmadık; politikaya, kişisel çıkar ve hırslara, ego dürtülerine, klikleşmeye yönelmedik; tarafsız ve dürüst olduk. Bu kadarı bile başarıdır. Son genel kurulun da yıkıcı değil yapıcı fikirlerle geçmesi, rekabet ve çekişme yaşanmaması, tüm kararların oy çokluğu ile değil ‘oy birliğiyle’ alınmış olması bunun göstergesidir diye düşünüyoruz…

Değerli üyelerimize teşekkürler ediyoruz.

Prof. Dr. Muzaffer Çetingüç

Dernek Başkanı

 

Yorumlar