BÜLTEN YAZILARI — 27 Haziran 2012 at 21:17

Bir pilotta optik nörit

by

Olgu: 26 yaşında 78 saat uçuşu olan 3. sınıf bayan uçucu. Akut optik nörit atağını takiben 12 ay sonra tıbbi resertifikasyon için başvurdu. Görme alanında sabahın erken satlerinde ve akşamüstü belirginleşen, yukardan aşağıya küre şekilli yüzen cisimcikler tanımlamıştır. Belirtiler 1 ay içinde kendiliğinden kaybolmuş; sonraki ay sol gözün sol alt kadranında yer alan bir lekeden ve far veya sokak lambası ışıklarına baktığında çakan ışıklardan bahsetmiştir. Göz bebeği büyütülerek yapılan muayenede retina normal, sol optik diskte ödem mevcut, pupil refleksleri normal, gözde ağrı yoktu. Kontrastlı MR’da sol optik diskte kabarıklık dışında merkezi sinir sisteminde başka bulgu bulunmadı. Akut optik nevrit teşhisi konulan hasta iv. kortikosteroid tedavisini kabul etmedi; daha sonra 20/20 görme keskinliği, normal görme alanı ve renk görme ile tamamen iyileşti.

Havacılık tıbbı bakış açısı: Bu pilot optik nörit teşhisi nedeniyle 3. Sınıf tıbbi gereklilikleri (14 CRF 67.303 d) karşılamamaktadır. Tekrarlayan görme bozuklukları olan optik nörit geçirmiş bir uçucu için havacılık tıbbı açısından endişe duyulmasının nedeni şudur: Uçucu azalmış görmesini, görme alanındaki ve renk algılamadaki bozuklukları fark etmeyebilir. Bu belirtiler hipoksi, yorgunluk, susuzluk ve artmış vücut ısısı (Uhthoff Fenomeni) sonucunda alevlenme gösterebilir. Ayrıca optik nörit tedavi süreci, akut inflamatuar demiyelinizan optik nöritten sonra MS gelişimi riskinde artış olduğu sonucunu getirebilir.

Sonuç: Bilimsel kaynaklara dayanılarak merkezi sinir sisiteminde demiyelinizasyon bulgusu olmadan başlangıç optik nörit atağı geçirmiş bir uçucunun 5 yıl içinde MS’a yakalanma riski %16′dır. Eğer kayda değer peripapiller kanamalar, makuler eksuda varsa, göz ağrısı yoksa ve görme ışık hissi seviyesinde ise, bu oran daha azdır. Semptomların tamamen iyileşmesi ve uçuş sırasında inkapasitasyon riski az olarak değerlendirilirse, Form 8500-7′nin tamamlanmasından sonra özel bir tıbbi sertifikasyon verilir. Bu özel sertifikasyon, sınıfının gerektirdiği son muayene standartlarına uyularak yıllık olarak görme keskinliği, görme alanı, renk görme testleri yapılarak takip edilir.

Etiyoloji: Optik nörit görme sinirinin vakaların çoğunluğunda bilinmeyen bir nedenle bir kısmında otoimmun uyarılma ile olduğu düşünülen akut demiyelinizan inflamatuar bir durumu / hastalığıdır. Optik nörit iskemik, infeksiyöz, sistemik oto immun, toksik, metabolik ve tümöral nedenlerle de olabilir. Bazı kişilerde genetik yatkınlık söz konusudur ve 2/3 oran da kadınlarda daha fazla görülür. Beyaz ırk ve daha kuzey bölgelerde multiple skleroza benzer, yakındır. ABD’de rapor edilen vakalar 5/100.000, prevalans 115/100.000′dir. Hastalar tipik olarak ani görme kaybı, renk görme bozukluğu ve göz ağrısı tanımlarlar. Vakaların çoğunda tek gözde olur, küçük bir oranda iki gözde de oluşur. Optik nöritin inflamatuar demiyelinizan tipinde multiple skleroz riski yüksektir; hattâ optik nörit geçiren vakaların %15-20’sinde MS başlangıç belirtileri görülür. Beyin MR’ında demiyelinizasyon bulguları olmayan ilk epizod optik nörit vakalarının 15 yıl içinde MS gelişme riski %25 iken, beyinde demiyelinizasyon saptananlarda MS’e yakalanma oranı %72′ye çıkmaktadır.

 Kaynak: Anthony W. Waldroup. Optic Neuritis. The Federal Air Surgeon’s Medical Bulletin. 2010  Vol. 48, No. 3

Çeviri: Dr. Gülter Çetingüç, Göz Hast. Uzmanı (Eskişehir)

Yorumlar