BÜLTEN YAZILARI — 30 Haziran 2012 at 11:43

Alfa-1-Antitripsin eksikliği olan pilot

by

58 yaşında, 11,300 uçuş saati olan erkek hava ambulans pilotu. 2. sınıf sağlık raporu için başvurduğunda Alfa-1- antitripsin eksikliği (A1ATD) teşhis edilmesinin hemen ardından, kendi isteği üzerine genetik test taraması yapıldı. A1ATD hastası 3 kardeşi olduğu ve daha önce genetik testi yapılmamış kardeşlerinden birinin karaciğer kanserinden öldüğü öğrenildi. Hasta çok aktif, düzenli olarak egzersiz yapmakta ve 1 yıl önceki muayenesinde efor dispnesi bulunmuş. Hasta, durma ve dinlenme ihtiyacı olmadan 2,41 kilometre yürüyebildi. Göğüs ağrısı, öksürük, kan tükürmesi, ödem, paroksismal noktürnal nefes darlığı yok. Daha önce sigara kullanmamış; bir aile ferdi Albuterol inhaler ile günde 3 kez kendi kendini tedavi etmekte ve geçici olarak egzersiz toleransında düzelme sağlamakta. Solunum fonksiyon testi, FEV1 ölçümünde %20 oranda ve ciddi solunum azalması gösterdi.

Havacılık tıbbı bakışı:

A1ATD, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, siroz ve hepatosellüler karsinom’a zemin hazırlayan kalıtsal bir hastalıktır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlar için egzersiz toleransında azalma, oksijen yetmezliği ve G-toleransı azalması gibi riskler söz konusudur. Ayrıca bu hastalar, ivme atelektazisi ile sonuçlanabilecek küçük havayolu hastalığına meyillidir. KOAH büllöz transformasyonu ve gaz hapsi ile ilişkilendirilmiş, akciğer barotravması ve pnömotoraks riski artmıştır. A1ATD’nın karaciğer belirtileri daha az görülür ve kronik karaciğer hastalığının havacılık tıbbı uygunluğu hastanın durumuna göre belirlenir.

Uçuş doktorunun rolü:

Uçuş doktorları öncelikle A1ATD hastalarının fonksiyonel ve fizyolojik bozukluk durumlarına bakmalıdırlar. Hastalığın ilerleme gösterdiği olgularda uçuş güvenliğinin riske girip girmediği kararı uçuş doktoru sorumluluğundadır. Bu durumlarda uçuş doktorları, sağlık raporu lisanslama kararını ertelemek zorunda kalırlar. Bu uçucular ancak özel uçuş müsaadesi ile uçabilirler; karar, sadece akciğer hastalığına ya da hem akciğer hem de karaciğer hastalığına sahip olup olmamasına göre değişir. FAA genelde FVC ve FeV1 ölçüm değerleri öngörülenden %50 daha az olan uçucuların sağlık raporlarını onaylamamaktadır. Dakika dakika nabız oksimetreyle ölçülen stres testi yapılmalıdır. Özellikle apikal blebleri olan akciğer büllöz hastaları, rapor verilmeden önce tekrar gözden geçirilmelidir. Şiddetli akciğer bleb hastalığı olanlarda spontan pnömotoraks olasılığı yüksek olduğundan, çoğunlukla red kararı alır.

Sonuç: İlk başvurusunda bu pilotun sağlık raporu red kararıyla sonuçlanmıştır. Ancak pilota, durumunun uçuşa uygunluğunu kanıtlayabilecek nitelikteki şu belgeleri topladığı takdirde sertifikasyon kararının tekrar gözden geçirilebileceği notu iletilmiştir: KOAH durumunun yatıştığını belgeleyen raporlar, FAA standartlarını karşılayan solunum fonksiyon testi sonuçları, pulse oksimetreyle desteklenmiş stres testi raporu, ve belirli kabin irtifaındaki uçuş görevi becerisini gösteren anket formu  (FAA Form 8500-20).

Kaynak: Kevin J. Brown. Alpha-1-Antitrypsin Deficiency. Case Report. Federal Air Surgeon’s Medical Bulletin, Vol 48, No. 4. 2010

Çeviri: Dr. Abdullah Öksüz (Psikiyatri Uzmanı, Eskişehir)

Yorumlar