DUYURULAR — 21 Mayıs 2022 at 15:16

10. Genel Kurul Sonuç Raporu

by

 

Havacılık Tıbbı Derneği 10. Olağan Genel Kurulu Sonuç Raporu

15 Mayıs 2022 günü Eskişehir Ramada Otel’de yapılan genel kurula 22 üye katıldı. Derneğin faaliyet raporu ve bütçesi Dernek Başkanı Muzaffer Çetingüç tarafından sunuldu. Denetleme Kurulu raporunu sunan Mustafa Morkoyun; tüm işlemlerin usule uygun yapıldığı, gelir-gider hesaplarının doğru olduğunu açıkladı. Yapılan oylamada faaliyet raporu ve bütçe oybirliğiyle ibra edildi.

Genel Kurulun takdirine sunulan konularda;

1. Derneğin Türk Tabipleri Birliği – UDKK ve Avrupa Havacılık ve Uzay Tıbbı Birliği (ESAM) üyeliklerinin devamına,

2. 2024 yılında yapılacak olan ECAM Bilimsel Toplantısının İstanbul’da olması için girişimlerde bulunulmasına,

3. Genç üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılımı ve yurtdışı dernek üyelikleri için maddi destek sağlanmasına,

4. Dernek üye aidatlarının önümüzdeki 3 yıllık periyod için belirlenmesi tartışmalarında, (ivmeli biçimde yükselen enflasyon dikkate alınarak), aidat ödentilerinin 2023 yılında 400 TL, 2024 ve 2025 yıllarında 600 TL olmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yapılan seçimlerde, Yeni Yönetim Kurulu Asil listesine; Muzaffer Çetingüç, Hasan F. Töre, Coşkun Zaim, Hüsnü Onuş ve Aytekin Topçu; Yedek listeye Şebnem Gökkuşu, A. Murat Özer, Mehmet Ali Erkuş, M.Faruk Ildız ve Tevfik Çakmakçı seçildi. Denetleme Kurulu Asil listede; Bedri Bamaç, Mustafa Morkoyun ve K.Günhan Alanoğlu; Yedek listede ise Nihan Örüklü, M. Savaş İlbasmış ve İsmet Nuhoğlu yer aldı.

2022 yılı Dernek Üstün Hizmet Ödülüne lâyık görülen Dr. Aytekin Topçu’ya plâketi ve beratı takdim edildi.

Yorumlar