DUYURULAR, GÜNCEL — 27 Haziran 2022 at 22:42

Türk Sivil Havacılık Pilotlarının 2022 yılı Yorgunluk Anketi

by

Türk Sivil Havacılık Pilotlarının 2022 yılı Yorgunluk Anketi
“Yorgun Pilot – Tehlikeli Pilottur”

Havacılıkta yorgunluk ICAO tanımına göre; fiziksel ve zihinsel yoğun uğraş, yeterince dinlenememe, uzamış uyanıklık süresi, uyku yoksunluğu ve biyoritim karmaşası sonrasında ortaya çıkan bedensel ve zihinsel bir yetmezlik halidir. Yorgunluk ve uykusuzluk; dikkat, bellek, problem çözme, muhakeme, farkındalık ve karar verme becerilerini azaltır. Pilotun uyanıklık hali, durumsal farkındalığı, psikomotor performansı ve sonuçta uçak üzerindeki kumanda / kontrolü bozulur; hata artışı olabilir. Yorgunluğun doğrudan ve dolaylı biçimde etkilediği kazalar, sadece uçuş ekiplerinin değil milyonlarca uçak yolcusunun da can güvenliğini ilgilendirir. Bu nedenle asla görmezden gelinmemeli, yok sayılmamalıdır.

Havacılık Tıbbı Derneği ve Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu, başka ülkelerde yapılmakta olanlara benzer biçimde ülkemiz sivil havayolu pilotlarının yorgunluk algılarıyla ilgili bir anket çalışması plânladı. Anket soruları, uçuş hekimi, havacılık psikoloğu ve aktif görevdeki pilot arkadaşlarımızın değerli görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlandı. Anonim nitelikteki anket, 2022 yılı 1 Mart- 24 Haziran tarihleri arasında internet ortamlarında (bazı havacılık siteleri ve Dernek web sayfalarında) yayınlandı ve 802 katılım oldu. Katılımcılardan kimliklerini dışa vuracak hiçbir özel bilgi (isim, şirket, vs.) istenmedi…

Bilimsel ilkeleri önceleyen sivil toplum kuruluşları olarak Derneklerimiz, uçuş emniyetine yönelik insani unsurları dert edinmiş, apolitik ve tarafsız yaklaşımlarıyla sektörde güvenilirliğini koruyabilmiştir. Benzeri çalışmalarımız 2008, 2012 ve 2013 yıllarında da yapılmış ve sonuçları bazı platformlarda sunulmuştu.

Aşağıda istatistiksel bulguları ve yorumları sunulan anket; Türk sivil havacılık pilotlarının 2022 yılı ilk yarısı itibariyle yorgunluk düzeyleri ve yorgunluğu arttıran unsurlar üzerinde bazı tespitler içermektedir. Avrupa ülkelerinde sıkça yapılan bu tür araştırmalar, şirket yöneticilerine ve havacılık otoritelerine iyileştirme çalışmalarında referans olabilir. Ülkemiz için de böyle bir işlevi olmasını ümit etmekteyiz.

Anket sonuç raporu için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar