DUYURULAR — 28 Ağustos 2022 at 15:11

SİVİL HAVAYOLU PİLOTLARININ 2. DÖNEM YORGUNLUK ANKETİ

by

Değerli Pilot Arkadaşlarımız,

Havacılıkta yorgunluk ICAO tanımına göre; fiziksel ve zihinsel yoğun uğraş, uyku yoksunluğu, uzamış uyanıklık süresi ve biyoritim karmaşası sonrasında ortaya çıkan bedensel ve zihinsel bir yetmezlik halidir. Pilotun uyanıklık halini, durumsal farkındalığını, psikomotor performansını ve uçak üzerindeki kumanda / kontrolünü bozar. Uyuşturucu bir ilaca benzetilmiş olan yorgunluk ve uykusuzluk; dikkati, belleği, problem çözme, hesap yapma, muhakeme ve karar verme becerilerini azaltır. Sinyal kaçırma, refleks yavaşlaması, motor beceri, koordinasyon, görsel keskinlik azalması ve hata artışı olabilir. Yorgunluğun doğrudan ve dolaylı biçimde etkilediği kazalar ise sadece uçuş ekiplerinin değil, milyonlarca uçak yolcusunun da can güvenliği demektir.

Havacılık Tıbbı Derneği ve Havacılık ve Uzay Tıbbı Platformu olarak, pilot yorgunluğu ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak üzere 2022 yılı Mart-Haziran ayları arasında bir anket çalışması düzenlemiştik. 802 pilot arkadaşımızın katıldığı bu çalışma, sivil havayolu pilotlarımızın yorgunluk algısıyla ilgili ‘fotoğraf çekme’ benzeri bir tespit idi. Elde ettiğimiz sonuçları ve istatistiksel bulguları sivil havacılık çevreleriyle paylaştık. Bunun işe yaradığını, ilgili kişilerin notlar aldığını ve düzenleyici önlemler almak üzere üzerinde düşünme fırsatı yaratmış olduğunu değerlendirmekteyiz. Şimdi ise aynı anketi, en çok önemsenen konu başlıklarını içerip, detay soruları çıkararak tekrar görüş ve önerilerinize sunmayı planlamış bulunuyoruz. Araştırma tasarımı felsefesi olarak ‘Tarama Deseni’ ile kurguladığımız bu anket çalışmasında amacımız, bizlere yansıyan bazı yakınmalar temelinde sektörün geneline ait bir durum yoklaması yapmak ve aylar bazında gerçekleşen değişiklikleri ortaya çıkarmak, görmek ve göstermektir.

Böylece ilk anketteki bulguların doğru olup olmadığını sınamış ve bir anlamda sağlamasını da yapmış olacağız. İkinci Dönem Anketimiz katılımların tamamlanmasının sonrasında istatistiksel analizi ve yorumlaması yapılarak yayınlanacaktır.

Anonim nitelikteki ankette kimliğinizi açıklar mahiyette hiçbir özel bilgi (isim, şirket, vs) istenmemektedir. Tamamen tarafsız ve bilimsel yöntemlerle yapılacak olan değerlendirmemizde etik ilkelere sadık kalacağımızdan kimsenin kuşku duymamasını diliyoruz. Anket, sivil havacılık pilotlarımızın -varsa- yorgunluk sorunlarının kaynaklarını, niteliğini ve yoğunluğunu ortaya çıkarabildiği ölçüde iyileştirme çalışmalarına ışık tutacaktır. Bu nedenle objektif ve gerçekçi olmanızı, kötümser ve abartılı yaklaşımlardan kaçınmanızı rica ediyoruz.

Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.

Yorumlar