BÜLTEN YAZILARI — 08 Temmuz 2012 at 12:24

Bir Pilotta Mesane Kanseri

by

Olgu: Büyük bir kargo şirketinde pilot olan 45 yaşında erkek; 1. Sınıf sağlık sertifikasının yenilenmesi için başvurdu. 1983′den beri sağlık sertifikası yenilenmekte. Asemptomatık böbrek taşları vardı. 2004 yılında non-invasiv, low-grade (Ta,N0M0, grade 1) mesane tümörü için transüretral rezeksiyon yapılmış. 2004′den beri durumuna özel sağlık sertifikası (AASI: AME-Assisted Special Issuance) ile uçmakta idi. Mart 2007′de, rutin takip sistoskopide, rekürren bir süperfisyel low-grade lezyon saptandı. Bu lezyon fulgurasyonla tedavi edildi ve takibeden 6 hafta boyunca (haftada bir) intravesikal Mitomycin-B uygulandı. İntravesikal uygulama sonrasındaki 24 saat içinde uçmaması koşuluyla 1. Sınıf sağlık sertifika verildi.

2008′de, süperfisyel, low-grade lezyonun ikinci rekürrensiyle lokal tedavi edildiğine dair  belgelerle uçuş hekimine başvurdu. Beraberinde getirdiği dökümantasyonlarda üroloğun onay yazısı vardı ve abdominal grafilerde böbrek taşı olmadığı görülmekteydi.

Havacılık tıbbı değerlendirmesi: Mesane kanseri, nüks oranı yüksek bir hastalık olup, sık üroloji takibi gerektirir. Sık idrara çıkma ihtiyacı, işeme aciliyeti ve tümörün veya oluşabilecek pıhtının idrar yollarını tıkamasından kaynaklanan ağrılar, uçmayı etkileyebilecek durumlara yol açabilir. Metastatik hastalık, ani inkapasitasyon veya ileri kognitif işlevlerde etkilenme dâhil her türlü semptoma neden olabilir. Ayrıca devam eden intravesikal tedavide verilen maddelerin yan etkileri, uçuş görevlerini zorlaştırabilir. Neyse ki non-invasiv primer mesane tümörleri tedavisi sonrasında, nükslerin çoğunu süperfisyel lezyonlar oluşturmakta ve nadiren ani inkapasitasyon gelişmektedir. İnvasiv lezyonlar için daha invasiv tedaviler gerekmekte, nüks ve metastatik hastalık riski daha yüksek görülmektedir.

Sonuç: Bu pilot mesane kanseri yüzünden 1. Sınıf sağlık sertifikası (14CFR part 67.113) için uygun görülmedi; ama  (part 67.115′e göre) durumuna özel sağlık sertifikası isteme hakkı olduğu için (part 67.401′e göre) AASI statüsünde kontrollü uçuş verildi. Kanserin nüksü veya intravesikal uygulamaya bağlı yan etkilerin görülmesi durumunda uçuş yetkisinin kaldırılacağı şartı konuldu.

Kaynak: Dr. Kenneth Egerstrom, Bladder cancer in an aviator. Case Report. The Federal Air Surgeon’s Medical Bulletin Vol. 47, No.4, 2009

Çeviri: Dr. Ayfer Dilmaç. Redstar Aviation, İstanbul

Yorumlar