BÜLTEN YAZILARI — 08 Temmuz 2012 at 12:28

Bir Pilotta Polisitemi

by

Olgu: 55 yaşında erkek pilot, 1. Sınıf tıbbi muayenesi için göründüğü uçuş hekiminin yaptırdığı kan sayımında tesadüfen hemoglobin ve hematokrit değerleri yüksek bulunmuş. Pilotun tıbbi geçmişinde epizodik gut ve hipertansiyon haricinde sorun yok. Gut için ihtiyaç halinde Colchicine alıyor. Hipertansiyonu ise Dilitiazem ve Valsartan ile kontrol altında. 20 yıl önce sigarayı bırakmış; öncesinde 12 yıl boyunca günde 1 paket içmiş. Haftada 2-3 kadeh alkollü içki içmekte. Babasındaki hipertansiyon dışında ailesinin tıbbi geçmişi gayet iyi.

Muayene: Kardiyovasküler ve pulmoner bulguları normal; Kan basıncı: 130/86, Nabız: 72. Siyanoz, clubbing, hepatosplenomegali yok. Oda havası ortamındaki satürasyonu %96. Diğer muayene bulguları normal.

Laboratuvar: Hemoglobin: 17,8 ; Hematokrit: %56. Alyuvar dağılımları, akyuvar ve platelet sayıları normal değerlerde. Kan Üre Nitrojen oranı 38 (normali: 9-26); Kreatinin oranı 2,8 (normali: 0,7-1,4) olarak bulundu. Bu yüksek değerler son 2 yılda değişiklik göstermemiş. İdrar tahlili negatif, böbrek ultrasonu polikistik böbrek hastalığı olduğunu gösteriyor.

Tartışma: Kişinin hipertansiyonu olması ve normalin üstündeki üre ve kreatinin değerlerinin polikistik böbrek hastalığından kaynaklandığı düşünüldü.

Polisiteminin havacılık tıbbı açısından önemi: Polisitemi, FAA yönergesinin 14. maddesinde, genel tıbbi durumlar başlığı altında kapsama alınmıştır. Hct’in %60′dan veya Hb’in 18g/dl’den yüksek olduğu durumlarda tromboembolik hastalıklar olasıdır; bu da ani kapasite kaybı yaratacağı için uçucuların lisanslarının yenilenmesinde engel sayılır. Fakat polisitemi periyodik flebotomi uygulamasıyla düzelebilir; ya da altında yatan hastalık tedavi ve kontrol altına alınmışsa (67.401 no’lu madde gereği) tıbbi yeterlilik belgesi verilebilir. Benign olsa da, polisitemisi olan bir uçucuya tıbbi sertifikasyon vermeden önce hastalığın tüm sebep ve belirtileri iyice değerlendirilmelidir. Uçuş hekimi polisiteminin, hem uçucunun hayatını, hem de uçuş emniyetini tehlikeye atabilecek (kanser ya da şiddetli kronik obskrüktif akciğer hastalığı vb.gibi) başka bir hastalıktan kaynaklanmadığından emin olmalıdır. Hafif polisitemi bile uçuş emniyetini riske sokabilecek baş dönmesi veya ani görüş bozukluklarına neden olabilir.

Sonuç: Uçuş hekimi (AME) bu olguda tıbbi sertifikasyonu erteledi ve dosyayı FAA Havacılık Tıbbı Değerlendirme Bölümüne (AMCD) gönderdi. FAA ise yılda bir düzenli olarak polikistik böbrek hastalığını ve hipertansiyonunu kontrol ettirmek kaydıyla pilotun 1. Sınıf tıbbi sertifikasyonunu onayladı.

Kaynak: James R. Elliott. Polycythemia in the Aviator, Case Report. The Federal Air Surgeon’s Medical Bulletin Vol. 43, No.2, 2005

Yorumlar