BÜLTEN YAZILARI — 08 Temmuz 2012 at 12:34

Cinsel Kimlik Bozukluğu; Pilotaj için uygunluk sorunsalı

by

Olgu: 56 yaşında beyaz erkek; 1900 uçuş saati olan, 2. sınıf sertifikaya sahip ticari pilot. Adolesan döneminden beri var olan cinsel kimlik bocalamaları için hormonal tedavi talebi üzerine psikolojik değerlendirmeye alınmış. Uçuculuk mesleğinde başarılı; alkol-tütün-madde bağımlılığı, tıbbi hastalığı ve fiziksel engeli yok. Evli, 2 çocuğu ve bir torunu var. Uyumlu, iyimser ve idealleri olan bir kişi. Nevrotik, psikotik semptomu ve kişilik bozukluğu yok.

Fiziksel muayene: Az miktarda meme dokusu haricinde kayda değer bir özellik bulunamamış. 12 saatte bir 25 mg Spironolactone, haftada bir 20 mg Estradiol, günlük 81 mg Aspirin almakta.

Laboratuvar: Kan, elektrolit, böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal sınırlarda, lipid profili hafif yüksek. Replasman tedavisi öncesindeki hormon testleri normal düzeyde bulunmuş. (Erkekler için serbest Testesteron: 12,2 pg/ml, Estradiol: 32 pg/ml, Prolaktin: 4,2 ng/ml). Hormonal replasman tedavisinden 2 ay sonra Estradiol düzeyi yükselmiş: 640 pg/ml; serum Testesteronu baskılanmış: 30 ng/ml.

Havacılık Tıbbı Değerlendirmesi: FAA yönergeleri, tıbbi ve psikiyatrik bir bozukluk olmadıkça cinsel kimlik bozukluğu yaşayan kişileri uçuşa elverişsiz saymaz; ancak tıbbi ve psikiyatrik bozukluklar söz konusuysa ve hormon kullanımına ait semptomlar veya performansı bozan yan etkiler varsa tıbbi sertifikasyon için elverişsiz kılar. AME tarafından psikolojik ve endokrinolojik değerlendirmeler yapılması amacıyla AMCD’ye sevk edilen pilot, Spironolakton kullanmaktaydı. (Bu ilaç testesterone üretimini etkilemekte, metabolizması sonucu çıkan dehidrotestesteron, androjenlerin hedef dokulardaki reseptörlere bağlanmasını engeller). Bu ilacın en belirgin yan etkisi, hiperkalemi, renal yetersizlik, hipotansiyon ve vücutta kızarıklıklardır. Bu kişi ayrıca Estradiol da almaktaydı. Kadınsı özellikleri tetikleyen temel ajan olan östrojen, hedef doku reseptörlerini uyarıcıdır. Yüksek dozlarda luteinizan hormonu (LH) baskılayabilir. Estradiolün en bilinen yan etkisi, safra taşı oluşturması ve tromboembolik olaları arttırmasıdır.

Psikolojik değerlendirme: Pilot keyifli görünümde, duygudurumunda kaygı/endişe yok. Düşünce içeriği rasyonel, bilişsel işlevleri normal, intihar fikirleri yok. Muhakeme, içgörü ve gerçeği test etme yeteneği iyi. 4. Eksen: Hafif psikososyal stres, 5. Eksende işlevsellik: 80/82 (minimal ya da sıfır semptom; tüm alanlarda iyi fonksiyon gösterme, geniş aktiviteye sahip, ilgili, sosyal olarak etkin, genel olarak yaşamdan zevk alan, günlük olağan problemler dışında sorunu olmayan).

Endokrinoloji raporu: Sigara içmeyen, antitrombotik profilaksi için günlük Aspirin alan, sağlıklı bir birey. Uygun stabil doz hormon replasman tedavisinde kontraendikasyon ve komplikasyonu yok.

Uçuşa tıbbi uygunluk değerlendirmesi: Karşı-cins değişiminin derecesini saptamak ve tıbbi tedavinin yan etkilerini belirlemek için, endokrinolog tarafından 1 yıl boyunca (4 ayda bir, sonrasında 6 ayda bir) izlenmesi önerildi. Karaciğer enzimleri, lipidler, hormon profili (prolaktin, testosteron, estradiol), kan şekeri, serum potasyum, üre, kreatinin, kardiyovasküler ve trombotik risk etmenleri bakılmalıdır. 50 yaş üstü zayıf bireyler ile hormon alan veya orşiyektomi olan kişilerde osteoporoz değerlendirmesi yapılmalı, meme dokusu gelişenlerde meme kanseri araştırılmalıdır.

Sonuçlar: Bu pilot performansını etkileyen fiziksel veya zihinsel patoloji göstermemekte olduğundan, 2. Sınıf tıbbi sertifikası özel statüde olmak şartıyla ve 12 ay süreli olarak onaylandı. Sertifikanın sonraki onayları, doktorunun hazırladığı yıllık durum raporunu getirmesi ile mümkün olacaktır. (Yıllık rapor, ara öykü, prognoz, izlem plânı, durumundaki tıbbi değişim ve varsa ilaç ilâvesi, kan değerleri, elektrolit ve hormon düzeyleri gibi bilgileri içermelidir.)

Yorumlar