BÜLTEN YAZILARI — 08 Temmuz 2012 at 12:40

Nörokardiyojenik (Vasovagal) Senkop – Olgu

by

Olgu: 37 yaşında F/O, erkek. Büyük ticari kargo uçağı simülatör uçuşu sonrasında aniden vücudunda seyirmeler olup yere yıkılmış; bu sırada istemsiz kas spazmları olmuş. Yardımına koşan arkadaşları başını korumaya alıp, sırtüstü yatırmışlar. 1 dakika içinde sorulan sorulara uygun ve doğru cevaplar verebilecek durumda imiş. Ama olanları ve bayılıp yere düştüğünü hatırlamıyormuş. Biraz sonra rengi solmuş, tekrar kas seyirmeleri ve bacaklarında bükülme olmuş; 1 dak. sonra tekrar kendine gelmiş. Muayenesine gelen acil servis doktoruna, bayılmanın baş dönmesi ve görme alanında ışık uçuşmaları ile başladığını, dizüstü çökünce düzeldiğini, ayağa kalkınca tekrarladığını söylemiş.

Muayene: Serebellar testler normal, Romberg (-), motor-duyusal kusur yok, CT: Normal, Kan tahlilleri: Normal, EEG: Normal, Holter EKG: Normal. Ekokardiyografi: Normal. Efor testinde 21 dakikalık Bruce protokolünü mükemmel biçimde tamamladığı ve EKG’ye yansıyan patolojik bulgu olmadığı belirlenmiş. 6 ay sonraki kardiyolojik değerlendirmede de semptom bulunmamış.

Öntanı: Beyin cerrahi uzmanı, epileptik olmayan konvulsif senkop düşünerek ilaç önermemiş.

Havacılık tıbbı değerlendirmesi: Bu olguda, şahit olunan presenkop dışında klinik-laboratuvar bulgu olmaması yüzünden tanı ve karar zorluğu vardır. Yaşanan olayın bir epileptik nöbet mi, yoksa bir basit senkop mu olduğu şüphelidir. Miyoklonik kasılmalar nöbet olasılığını akla getirmiş; bilinç kaybı olmaması ve semptomların çok çabuk düzelmesi de nörokardiyojenik (vasovagal) senkop ihtimalini düşündürmüştür. Bir yanda epileptik bir olgunun yanlış biçimde senkop olarak yorumlanıp uçuşa verilmesi ve uçuşta geçirilecek bir nöbetin feci bir kazaya neden olması… diğer yanda, bir basit senkop (presenkop) olayının epilepsi gibi değerlendirilip, 4 yıla kadar uzayabilen bir süre boyunca uçuş kesilmesi…

Sonuç: Bu ikilem içinde kalan FAA Havacılık Tıbbı Değerlendirme Bölümü (AMCD), kanaatini olayın epileptik nöbet olmadığı yönünde kullandı. Pilota hiçbir kısıtlama koymadan 1. Sınıf tıbbi sertifika verdi.

Yorumlar