BÜLTEN YAZILARI — 22 Temmuz 2012 at 10:51

Pilotlarda Epilepsi

by

Olgu -1,2: Ürdün Hava Kuvvetlerinde biri 36 yaşında, 2350 saat uçuşu olan C-130 pilotu; diğeri 30 yaşında, 1270 saat uçuşu olan Black Hawk helikopter pilotu. İlki 38 saatlik, ikincisi 19 saatlik uzun uçuşları takiben (jet lag, yorgunluk-tükenmişlik halinde), tonik-klonik konvulsionlarla aniden ortaya çıkan grand mal epilepsi nöbeti geçirmişler. Her iki pilotta da MR normal, ancak EEG’de tipik epilepsi bulguları saptanmış. Pilotlar tedaviye alınarak uçuştan uzaklaştırılmışlar. Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerinde pilot seçiminde EEG standart bir uygulama durumundadır(3).

Olgu – 3: Alman Hava K’de görevli 52 yaşında, 4,500 saat uçuşu olan askeri pilot. Periyodik muayenesinde hiçbir yakınması ve bulgusu yok. EEG: Sağ hemisferde 3-4/s delta aktivitesi ve fokal yavaşlama, MRI: Sağ parieto-temporalde 5×5×5 cm supratentorial tümör, perifokal ödem ve sağ lateral ventrikülde tıkanma. Histolojik tanı: Meningeoma.

Bu olgu, fizik muayenelerinde normal bulunan bir pilotun, eğer EEG ve MRI çekilmeseydi sinsi hastalığın daha ilerlemiş biçimde uçuşta bir epileptik nöbet ile ortaya çıkabileceğini göstermesi bakımından ilginçtir(1).

ABD askeri ve sivil havacılığında MRI ve EEG rutin olarak çekilmemektedir. Avrupa sivil havacılığında geçerli JAR FCL 3-210, pilotaj başlangıç muayenesinde EEG ve MRI istemekte, sonraki muayenelerde ise tıbbi bir şüphe durumunda tekrarlanmaktadır. Alman Hava Kuvvetlerinde her askeri pilot adayına EEG ve MRI çekilmesi ve 10 yıl aralıklarla EEG tekrarı rutindir (1). Mısır’da yapılan bir çalışmada EEG incelemesine alınan 800 askeri pilot adayından 46’sı, 1000 sivil pilot adayından 52’si EEG bozukluğu nedeniyle uçuşa kabul edilmemiştir. Bunun gerekçesi, paroksismal anormal EEG’si olan eğitimli pilotların kaza oranlarının normal EEG’si olanlardan 3 kat fazla olmasıdır (2).

Kaynaklar:

1. Metrikat J, Walter S, et al. Should EEG and MRI be used as screening tools in aeromedical examination? 76th Annual ASMA Scientific Meeting, (2005) Abs # 36

2. Morsy HH, Bahi M. EEG in assessment and screening of candidates for pilot training. 75th Annual ASMA Scientific Meeting, (2004) Abs # 489

3. Refai AM, Amora A, et al. Two experienced pilots in Royal Jordanian Air Force discovered to be epileptics- case reports. 76th Annual ASMA Scientific Meeting, (2005) Abs # 35

Çeviri : M. Çetingüç

Yorumlar