BÜLTEN YAZILARI — 22 Temmuz 2012 at 10:58

Hava Trafik Kontrolör Hataları

by

Her gün binlerce hava trafik operasyonu gerçekleştirilen dünya havacılığında kontrolörlerin operasyonel hata oranları çok düşüktür: 2003 yılı rakamı 100 bin uçuşta 0,78 kadardır. FAA bu oranın daha da azaltılması için çalışmalar yapmaktadır. 1996-2004 yılları arasını kapsayan veritabanı analizinde, 8.887 operasyonel hata değerlendirilmiş, hataların çoğunun kontrolörün pozisyon sorumluluğunu aldığı ilk 20 dakika içinde yoğunlaştığı (ilk 10 dakikada %16, ikinci 10 dakikada da %16) görülmüştür. Bu bulgu, işe başlama ve göreve konsantre olma periyodunun riskli olduğunu göstermekte, ancak katkıda bulunan diğer unsurları (iş yükü, çevresel etkenler, vs) açıklamamaktadır (2).

1999 yılında 3247 profesyonel kontrolörün katıldığı bir başka araştırmada, 31-50 yaş grubunda kronik yorgunluk ve uyku bozukluklarının yaygın olduğu, bunun hızlı döngülü vardiya düzeniyle ilgili olabileceği değerlendirilmiştir. 56 yaşında emeklilik kuralını gözden geçirmeyi gerektiren bir bulgu da, problemli durumlarla baş etme becerisinin yaş arttıkça gelişmesidir ki, bir kontrolör için bu çok önemlidir (1).

Kaynaklar:

1. Cruz CE, Schroeder D, Boquet A. The relationship of age and shiftwork to sleep, fatigue and coping strategies in air traffic controllers. 76th Annual ASMA Scientific Meeting (2005) Abs.# 145

2. Schroeder D, Bailey LL, et al. Temporal factors in air traffic control operational errors. 77th Annual ASMA Scientific Meeting (2006) Abs.# 116

Çeviri: M. Çetingüç

Yorumlar