BÜLTEN YAZILARI — 25 Temmuz 2012 at 22:49

Uçuş korkusu sıklığı

by

Romanya Sivil Havacılık Otoritesi 1992-2004 yılları arasında 42 uçuş korkusu vakası belirlemiştir. 19-55 yaşlarındaki vakaların 12’si pilot, 30’u diğer uçuş ekibi olup, bunların da 15’i erkek, 15’i bayandır. Uçuş korkusuna eşlik eden psikiyatrik tanılar: %20 uyum bozukluğu, %18 anksiyete, %8 somatik semptomlarla birlikte depresif epizotlar. Uçuş korkusu, uçucu grubunda seyrek görülen, ancak olduğunda görev etkinliğini ve uçuş güvenliğini azaltan bir durumdur. Ciddiyet derecesine göre uçuştan ayırılmayı da gerektirebilir. Böylesine kalifiye elemanların uçuştan ayrılması bir şirket için ciddi kayıptır.

Kaynak: V.S. Baloescu. Fear of Flying: Particularities in Romanian Aircrew. Aerospace Medical Association 77th Annual Scientific Meeting. Orlando, FL. 2006 Abstract # 53

Yorumlar