BÜLTEN YAZILARI — 28 Temmuz 2012 at 11:27

Havacılıkta işitme kayıpları

by

Kanada Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri personelinde, giderek artan sayıda işitme kayıplarına bağlı tazminat talepleri, işitmenin korunmasına yönelik uygulamaların gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Bu amaçla geriye dönük olarak işitme test sonuçlarının analizi, ileri dönük olarak da işitme kaybı oluşturan risk faktörleri incelenmiştir.

Hava, Kara ve Deniz Kuvvetlerinde görevli 1057 kişinin işitme test sonuçları alınmış, deneklere 64 sorulu çoktan seçmeli bir anket verilmiştir. Anket formunda yaş ve cinsiyet gibi demografik özellikler, iş ve iş-dışı gürültüye maruz kalma öyküleri, gürültü kirliliğinden korunma eğitimi, işitmeyi bozabilecek diğer risk faktörleri (kafa travması, kulak hastalıkları, enfeksiyonlar, kullanılan ilaçlar, toksik madde zehirlenmesi, vb.) soruları yer almıştır.

Sonuçlar: 45 yaş üzeri deneklerde yaşa bağlı ortaya çıkan orta-ileri derece işitme kayıpları artmakta, normalden 70 dB ve üzerine kadar çıkmaktadır. Temel etkenler olarak, solvent gibi zehirli maddelere maruz kalmak ve gürültüden yeterince korunmamak, önde yer almıştır. Ototoksik ilaçların kullanılması, kulak hastalıkları ve kafa travmalarının etkisinin çok daha az olduğu anlaşılmıştır. Önlem olarak, gürültü eğitimine ve gürültüden korunmaya daha çok önem verilmesi, koruyucu teçhizatın da kullanıcıları rahatsız etmeyen, ergonomik yapıda olmasının yararı üzerinde durulmuştur.

Kaynak: Hearing loss in military aviation and other trades: investigation of prevalence and risk factors. Sharon M. Abel. Aviat Space Environ Med. 2005;76: 1128-35

Özet Çeviri: Doç. Dr. Faruk Ildız

Yorumlar