BÜLTEN YAZILARI — 11 Ağustos 2012 at 11:01

Uçuculuk için otorinolaringolojik yönden istenilen yeterlilik şartları

by

Yolcular : Belirgin orta kulak ve paranazal sinüs boşluklarında basınç eşitleme bozukluğu olan yolcuların uçması sakıncalıdır. Bunlar her türlü rinit, sinüzit, farenjit, orta kulak hastalıkları ve tuba disfonksiyonlarıdır. Uygun bir tedaviden sonra, tuba ve ostiumların basınç eşitlenmesini sağlamaları durumunda fonksiyonların tekrar normale dönmesi beklenir ve bu durumda yolcuların uçmalarında sakınca yoktur. Menier hastalığı ve diğer vestibüler bozukluklar yolcular için bir engel yaratmaz. Ancak uçuş baş dönmesinin ortaya çıkmasını kolaylaştırıyorsa, bu durumda ilaç kullanılabilir. Bazen uçuşun meydana getirdiği ani işitme kaybı görülebilir. Böyle durumlarda uçuş yasağı verilerek rezidiv oluşmasına engel olunur.

Sivil pilot ve diğer uçucu personel : Spor ve meslek pilotları için uçuculuğa elverişli olma şartları, uluslar arası sivil havacılık organizasyonu (ICAO) tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapılır. Tüm sivil uçucuların burada belirtilen sağlık standartlarına uyma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı otorite tarafından uçucu muayenelerinin mutlaka uçuş hekimleri tarafından yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Buna göre KBB disiplini yönünden uçuşa engel olan şartlar şunlardır.

1-Saf ton odyometrede iyi işiten kulakta 500-1000-2000 Hz frekanslarda 35-30-30 dB, 3000 Hz’de 40 dB’den fazla işitme kaybının bulunması, kötü işiten kulakta 500-1000-2000 Hz frekanslarda 35-50-50 dB, 3000 Hz’de 60 dB üzerinde işitme kaybının görülmesi. En az %70 diskriminasyon kaybı.

2- a) Uçuşla ilintili veya uçuşun arttırabileceği
b) açık ve efektif konuşmayı engelleyen, orta veya iç kulak , burun, oral kavite, farenks ve larenks hastalıkları veya sonrası.

3-Vertigo veya denge bozukluğuna sebep olabilecek veya bu tip belirtilerin ortaya çıkmasına neden olabilecek şartların bulunması.

Silahlı Kuvvetleri uçucularında ise pilotaj muayenesinde adayın tam sağlam olması şartı aranır .

Yazıyı hazırlayan : Doç. Dr. Faruk Ildız

Yorumlar