Havacılık Tıp Merkezleri Uçucu Muayenesi Taban Ücret Tarifeleri

Havacılık Tıbbı Derneği olarak; havacılık personeli sağlık kontrolünde kaliteden tasarruf edilemeyeceğini; serbest piyasa usullerince kaba rekabet ve anormal fiyat indirimlerinin uçuş emniyeti için risk unsuru olduğunu düşünmekteyiz. Havacılık sağlık muayenelerinin “en iyi tıbbi uygulamalar” standardında yapılması gerekir. Uluslararası talimatlara göre yapılan sağlık kontrollerinin düşük profilli ve formalite tarzında yapılması, sağlık bilinci yüksek uçuş ve yer ekiplerini de, havayolu şirketlerini de, uçuş hekimlerini de tatmin etmez.

Derneğimizin “AeMC Çalışma Grubu”, bir süredir üzerinde çalıştığı bu sorunla ilgili görüşlerini bir rapora dönüştürmüş ve şu öneriyi getirmiştir: Havacılık Sağlık Muayene usulleriyle ilgili standartlar ve muayene taban fiyatları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmeli, AeMC’lerin Havacılık El Kitaplarına da girmelidir. Taban fiyatlar için referans, Türk Tabipleri Birliği Hekim muayene ve tedavi ücret tarifeleri olmalıdır.

Dernek Yönetim Kurulumuz, AeMC Çalışma Grubunun bu önerisini yerinde görmüş, SHGM ile eşgüdüm içinde çalışılarak “Havacılık Muayeneleri Taban Fiyat Tarifesinin” belirlenmesi ve her yılbaşında güncellenerek yayınlanması kararı almış bulunmaktadır. Tarife aşağıdadır.

 

AMC 2021 Yılı Havacılık Tıp Merkezi Taban Fiyat Listesi

 

 

 

 


 

AMC 2020 Yılı Havacılık Tıp Merkezi Taban Fiyat Listesi

 

Yorumlar