BÜLTEN YAZILARI — 30 Haziran 2012 at 12:49

Tüberküloz tedavisi gören pilotun uçuşa dönüşü

by

Olgu: 40 yaşında, erkek, havayolu pilotu. Karın ağrısı ve asit birikimi nedeniyle yapılan laparoskopik biyopside peritoneal milier tüberküloz tanısı konan hastaya 6 ay antitüberküloz tedavisi uygulanmış. İyileştiği kanısıyla uçuşa döndürülen pilotta bir süre sonra tüberkülotik alveolar efüzyon ortaya çıkınca tekrar uçuştan alınmış ve tedaviye başlanmış. 3 ayda belirtiler geçmesine karşın tedavisine 9 ay devam edilmiş ve sonra tekrar uçuşa verilmiş.

Uluslararası yönergelerde Tbc durumlarında kesin uçuş kısıtlaması olmasına karşın, hastanın klinik durumu ve tedavinin gelişmesine bağlı olarak tedavi bitiminde uçuş doktoru inisiyatifinde farklı kararlar verilmesi mümkündür. Tedavi sürecinde uçuşla ilgili kaygılar üç konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öncelikle hastalığın kendisi uçuşta ani veya sessiz gelişen inkapasitasyon riski taşır. İkinci olarak, Tbc tedavisinde kullanılan İsoniazid ilacının bazı davranış bozuklukları ve psikoz yaratması (%0,93) olasıdır. Üçüncü risk görsel bozukluklardır ki, bu çok daha seyrek görülen bir yan etkidir. Bu pilotta tedavi bitiminde yapılan zihinsel ve oftalmolojik testler ile uçuş kontrolleri normal bulunmuş ve uçuş izni verilmiştir.

Çeviri: Dr. Muzaffer Çetingüç

Kaynak: Stone J, Hegde A, Hosegood IM. Early return to airline duties during antituberculous therapy. 76th AsMA Scientific Meeting (Kansas City, 2005) Abs. No. 276

Yorumlar