BÜLTEN YAZILARI — 08 Temmuz 2012 at 13:15

Operasyonel çoklu pilot sınırlaması (OML)

by

Operasyonel Çoklu Pilot Sınırlaması (OML: Operational Multicrew Limitation), ticari veya havayolu pilot lisansına (CPL, ATPL) sahip pilotlardan 1. Sınıf sertifikada belirtilen sağlık şartlarını tam olarak yerine getiremeyen, fakat kabul edilebilir inkapasitasyon riski bulunabilen hastalık ve/veya bazı ilaçların kullanım durumu olan pilotun sağlık sertifikasına konulan bir kısıtlamadır. Bu kısıtlaması olan pilotlar, eğer kaptan iseler yanlarındaki co-pilot (FO), eğer co-pilot (FO) iseler yanlarındaki kaptan pilotun görevinde kıdemli olması gerekmektedir. Ayrıca OML kısıtlaması olan pilotun yanındaki diğer pilotun hem 60 yaşından büyük olmaması ve hem de OML kısıtlaması içinde olmaması gerekmektedir. OML kısıtlaması olan bir pilot uçuş öğretmeni olamaz, ama sentetik uçuş/simulatör öğretmeni olabilir. Bu sayılanlar dışında OML kısıtlaması alan bir pilot ve görev yaptığı havayolu şirketi için başka herhangi bir kısıtlama yoktur. OML kavramının ABD Hava K’deki karşılığı “waiver”, TSK’daki karşılığı ise “istisnai karar” dır.

Bir pilotun sağlık sertifikasına OML konulması ve kaldırılması işlemlerini ancak uçucu sağlığı otoritesi (AMS) yapabilir. Burada bahsedilen otorite (AMS), Türkiye için SHGM Hava Sağlık Bölümü’dür. Pilotun sağlık sertifikasına OML kısıtlamasının konulmasını ya da kaldırılmasını öneren ise AMC’lerde görev yapan AME’ler, yani pilotaj muayenesi yapmaya yetkili sağlık merkezlerinde çalışan yetkili uçuş tabipleridir.

OML kısıtlaması hangi hastalık ya da ilaç kullanımlarında uygulanır?

JAA ve ICAO’nun havacılık tıbbı ile ilgili el kitaplarında çok detaylı hastalıklar ve ilaç kullanma durumları olduğu için, OML kısıtlaması gerektiren bütün hastalık ve ilaç kullanımlarından burada bahsetmek mümkün değildir. (Sonraki bir yazıda JAR FCL 3 ve ICAO’nun 8984 numaralı dokümanında yer alan vücut sistemleri, organları, dokuları ile ilgili hastalık, tedavi, kısıtlama, uçuş men ya da uçuşa devam durumlarının hangi koşullarda olabileceği bilgileri özetlenecektir.)

•1.      Kalp ve Damar Hastalıkları ile ilgili OML’ler

•a.      Koroner Arter Hastalıkları

  • § MI (Miyokard Enfarktüsü)
  • § Bypass
  • § Balon uygulaması
  • § Stent takılması

Bu durumlarda rahatsızlığın ya da tedavinin üzerinden 6 ay geçtikten sonra yapılan kardiyolojik muayene ve tetkiklerden sonra herhangi bir problem yoksa pilot OML kısıtlamasını alır ve bu kısıtlama hiçbir durumda kaldırılmaz.

•b.      Aort Anevrizması

     Ameliyat edilmesi gerekmeyen böbrek altı ana atardamar genişlemesi (infrarenal aort anevrizması)

•c.       Marfan Sendromu

•d.      Periferal Arter Hastalıkları

      Kranial arterler hastalıkları

•e.       Kalp Pili (Endokardial Pacemaker)

      Kalp piline tam bağımlı olmayan durumlar

•f.        Hipertansiyonla ilgili ilaçların kullanımı

•2.      Solunum Sistemi Hastalıkları

•a.      Astım (bronkospazm gelişen ve bazı ilaçların inhalasyonu ile açılan öksürük nöbetleri olan)

•b.      Sarkoidoz (sağlık sertifikası yenilemede)

•c.       Pnömotoraks (spontan ve sağlık sertifikası yenilemede)

•3.      Sindirim Sistemi Hastalıkları

•a.      Karaciğer nakli

•b.      Safra kesesi taşları (ameliyat edilinceye kadar belirli bazı durumlarda)

•4.      Endokrin Sistem Hastalıkları

•a.      Addison Hastalığında (hipoadrenalisim)

Diabetes Mellitus tip-2 (Şeker hastalığı tedavisi ilaçları kullanımında)

Şeker hastalığında eğer pilot diyetine, kilosuna ve ilaç tedavisine dikkat eder ve bu hastalığın tanısını aldıktan en aşağı 6 ay sonra yapılan muayenesinde açlık kan şekeri, HbA1c değeri ve şeker yükleme test sonuçları normal sınırlar içinde çıkarsa AME pilotun bu hastalık ile ilgili kullandığı ilaçları kesebilir ve 15 gün süreyle pilotun uçuşları durdurulur ve bu dönemde belirli aralıklarla açlık kan şekeri, HbA1c değeri ve şeker yükleme test sonuçları kontrol edilir, ilaç kesilmesine rağmen eğer diyetle şeker düzeyi normal kalabiliyorsa AME, OML kısıtlamasının kaldırılmasını önerebilir.

•5.      Diğer Hastalıklar/Durumlar

•a.      Böbrek nakli

b.  Böbrek taşları

     Belirti vermeyen-asemptomatik böbrek taşlarında, sonraki idrar ve radyolojik      tetkiklerde taşın düşürüldüğü gösterilirse AME, AMS’ye OML’nin kaldırmasını önerebilir.

•c.       HIV(+) taşıyıcılığı

•d.      Hamilelik (hamileliğin ortaya çıkması ile OML kısıtlaması kararı verilir ve bayan pilotun doğum yapmasını takiben 4-6 hafta sonraki sağlık muayene yenilemesinde OML kaldırılır.)

•e.       Migren

•f.        Multiple Scleroz (MS) (sağlık sertifikası yenilemede)

•g.      Bazı Nörolojik hastalık ya da problemlerde

•h.      Kanser tedavileri sonrası pilotaj sağlık muayenesinde başka bir problem yoksa Çeşitli kanser türlerinde tedavi şekli ve süresi değişmektedir, bütün bu tedaviler bittiğinde.

Hazırlayan: Dr. Pınar Atakan Birler. Uçuş Doktoru

Yorumlar