Genel Kurullar

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ’NİN 1. GENEL KURUL HATIRASI

3 Mayıs 2001


 

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ’NİN 2. GENEL KURUL HATIRASI

28 Nisan 2002


 

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİNİN 3. GENEL KURULU

2 Mayıs 2004


 

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİNİN 4. GENEL KURUL HATIRASI

7 Mayıs 2006


 

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ’NİN 5. GENEL KURUL HATIRASI

4 Mayıs 2008

2000 yılında kurulan ve 8 yaşını bitiren Derneğimiz, 4 Mayıs Pazar günü Anadolu Üniversitesi Kırmızı Salonda 5. Olağan Genel Kurulunu topladı. Faaliyet raporu ibra edildi. Toplantıda uçuş doktorlarının duayeni eski GATA Komutanı Prof. Dr. Necati Kölan ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli Onursal Üye olarak belirlendiler. Yapılan seçimde Yönetim Kurulu güven tazeledi: Dr. Muzaffer Çetingüç, Dr. Armağan Başlı, Dr. Faruk Ildız, Dr. Abdullah Öksüz ve Dr. Atilla Soyelçin tekrar seçildiler.

Denetleme Kurulu: Dr. Hasan Fehmi TÖRE, Dr. Aytekin TOPÇU, Dr. Şebnem GÖKKUŞU

Onur Etik Kurulu: Dr. İsmet BİLGİN, Dr. Hamit Ziya GÖKALP, Dr. Mustafa MORKOYUN

Aday Belirleme Kurulu: Dr. Bekir ALTAY, Dr. Fersin KOÇ, Dr. Ahmet UĞURLU

Genel Kurulda 2008 ve 2009 aidatlarımız 50 YTL olarak belirlendi. Önceki genel kurulumuzda alınmış olan “65 yaş üstü üyelerimizden aidat alınmaması” kararı, bu toplantıda bizzat 65 yaş üstü üyelerimiz tarafından yapılan teklifle kaldırıldı. Artık 90 yaş üstü üyelerden aidat almayacağız. Tüm üyelerimizin sağlıklarına özen göstererek 90 yaş ve üstüne ulaşarak aidattan muaf olma şansına kavuşmalarını temenni ediyoruz. (2008 aidatını henüz yatırmamış üyelerimiz için hatırlatma: Ziraat Bankası Porsuk Şb. Hesap No: 193481)

 


 

HAVACILIK TIBBI DERNEĞİ’NİN 6. GENEL KURUL HATIRASI

15 Mayıs 2010 günü saat 16’da Eskişehir Hayal Kahvesi’nde yapılan 6. Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanlığına Doç.Dr. Bekir Altay, Kâtip üyeliği Altuğ Ekiz seçildi. Derneğin son 2 yıllık faaliyet raporu, bütçesi, yeni dönemde yapılması plânlanan işler vs. Yön.Krl.Bşk. Doç.Dr. Muzaffer Çetingüç tarafından katılan üyelere sunuldu.

a. Denetleme ve Onur Kurullarının temsilcileri yazılı ve sözlü olarak kendi konularıyla ilgili bir sorun olmadığını ifade ettikten sonra, faaliyet raporu ve bütçe oybirliğiyle ibra edildi.
b. Derneğin yeni Tüzüğü de üyelerin tümü tarafından onaylandı. Yeni Tüzük’te eskisinden farklı olarak, Aday Belirleme ve Onur Kurulları kaldırılarak, bu görev Yönetim Kuruluna verildi. Ayrıca olağan genel kurulların 2 yıl yerine 3 yılda bir yapılması hükümleri yer aldı.
c. Üye aidatlarının belirlenmesi için yapılan görüşmede yeni dönemde aidatların 80 TL olması uygun görüldü.
d. Derneğimiz öncülüğünde kurulan Sivil Havacılık Akademisi’nin, Derneğimizin bir alt/yan kuruluşu olarak faaliyet göstermesi ve desteklenmesi kabul edildi.
e. Derneğimizin ESAM ve TTB-UDKK üyeliklerinin devamı onaylandı.
f. Dilek ve temenniler üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
g. Yapılan seçimlerin gizli oy-açık tasnifi sonucunda aşağıdaki listeler oluştu:

Yönetim Kurulu Asil: Muzaffer Çetingüç, Abdullah Öksüz, Atilla Soyelçin, Coşkun Zaim, Aytekin Topçu

Yönetim Kurulu Yedek: Armağan Başlı, Hayri Gültekin, Faruk Ildız, Mustafa Morkoyun, Bedri Bamaç

Denetim Kurulu Asil: Fersin Koç, Bahadır Altan, İsmet Bilgin

Denetim Kurulu Yedek: Cudi Canoruç, Bekir Altay, Şebnem Gökkuşu.

Genel Kurul toplantısı akabinde yağmurlu bir Eskişehir akşamında birlikte yemek yenildi; sohbet edildi. Yeni Tüzüğümüze göre bir sonraki genel kurul tarihi olan 2013 yılı Mayıs ayında tekrar bir araya gelme sözleri verildi.

Daha sonraki günlerde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, görev dağılımı şu şekilde oldu: Başkan: Muzaffer Çetingüç; Başkan Yrd.: Abdullah Öksüz; Genel Sekreter: Atilla Soyelçin; Sayman: Coşkun Zaim; Veznedar: Aytekin Topçu.

 

Yorumlar