BÜLTEN YAZILARI — 08 Temmuz 2012 at 12:36

Cinsel Kimlik Bozuklukları

by

Eşanlamlı bilimsel kavramlar: Gender identity disorder, Gender dysphoria, Gender incongruence, Transgenderism, Transsexuality.

Tanım: Cinsel Kimlik Bozuklukları, kişinin karşı cinsiyette yaşamayı tercih ettiği bir durum olarak tanımlanır. Bireyin cinsiyetini değiştirme ve karşı cins gibi davranma isteği, bazı kesimlerce bir ruh hastalığı gibi düşünülmekle birlikte, değildir; ama sosyal uyumsuzluklara ve anksiyeteye neden olur. Kadın vücudunda doğmuş erkekler, ya da erkek genitaliyle yaşamaya mecbur hisseden kadınlar için yaşamda bazı zorluklar vardır. İngiltere’de yılda 4 bin kişinin cinsiyetini veya vücut yapısını değiştirmek için tıbbi yardım aradıkları tahmin edilmekte. Bu durum çoğunlukla her iki cinsiyet özelliklerini bir arada taşıyan (interseks) durumlarda (konjenital adrenal hiperplazi, kısmi androjen duyarlılığı) yaygındır. Yetişkin prevelansının erkeklerde 1/11,000; kadınlarda 1/30,000 olduğu tahmin edilmektedir. İngiltere’deki kadın erkek oranı 1/5′dir. Karşı cinsle özdeşleşme (cross-gender) erken yaşlarda az, adolesan ve yetişkinlikte daha belirgin hale gelir.

Etiyoloji: Genetik bileşenleri olan çoklu faktör bozuklukları, çoğunlukla virilize (maskülen) adrenal hiperplazi, genital malformasyonlar (gebelikte phenobarbital veya phenitoin kullanımı), inmemiş testis ve polikistik over sendromu gibi hormonal anomaliler ile ilişkilidir. Henüz kesinleşmemiş olmakla beraber, stria terminalis’teki küçük bir bölgedeki değişiklikler, asimetrik parmak izi, solak olma, kardeş cinsiyet baskınlığı (erkekler için en küçük, kızlar için en büyük çocuk olma) gibi durumlarla da ilişkili olduğunu belirten deliller vardır. Psikolojik teoriler arasında; aynı cins ebeveynin yoksunluğu veya karşı cins ebeveyn figürü ile aşırı özdeşleşme ve ebeveynlerdeki diğer psikopatolojiler sayılabilir.

Klinik Özellikler: Bu bireyler, homoseksüel grup ile etkin olarak entegre olamaz. Cinsel çekiciliklerini heteroseksüel olarak tanımlamazlar; çünkü kendilerini karşı cinsten biri gibi algılarlar. Bu cinsel kimlik gelişimi çocukluktan itibaren devam eder, sosyal olarak kabul görene kadar su yüzüne çıkamayabilir. Bazı bireyler bunun düzeleceğine inanmaya meyillidir; baskılama çabaları olarak, erkeksi davranışlar veya evlenip çocuk sahibi olma tutumları gösterebilirler. Ancak çoğunlukla partnerleri tarafından durumları kabullenilmez; eşleri ve çocukları ile sorun yaşarlar. Bu reddeliş nedeniyle fiziksel ve cinsel görünümlerini değiştirme (transsexuality) yolunu seçebilirler. Açıkça veya gizli içimde eşcinsel ilişkilere girebilirler. Cinsel kimlik bozuklukları psikiyatride psikoz, majör depresyon, sınırda kişilik ve fetişist travestizm ile birlikte görülebilir.

Tedavi: Yeni cinsiyet rolünü tamamen benimseyenler, fiziksel özelliklerini hormonal ve/veya cerrahi yoldan düzeltilmesi çabaları gösterebilir. Bu değişim bireysel tercihe bağlı olarak, diğer cinsiyet görünümüne kısmen veya tamamen geçiş biçiminde gerçekleşebilir. Ego sintonik durumlarda (karşı cins kimliğine girmekten hoşnutluk hali) yeni görünüm ve kimliklerin kabullenmelerini sağlamak için destekleyici psikoterapi yapılabilir.

Amerikan Ordusunda Gay Asker Yasağı Kalkıyor

Obama yönetimi, büyük bir sosyal değişim projesi olarak, eşcinsel askerlerin Orduda görev yapmalarına izin vermeye hazırlanıyor. Olayın hem insan hakları, hem de kalifiye eleman kaybını önleme boyutları var. 1993 yılında Bill Clinton’un başkanlık döneminde kabul edilen yasaya göre, açıkça gay olduğunu söylemedikçe (ve düzen bozucu bir eylemi olmadıkça) eşcinseller için “Sorma-Söyleme” kuralı getirilmişti. Buna rağmen 1993-2004 yılları arasında Ordudan 9.488 eşcinsel asker (%73′ü erkek, %27’si kadın) ihraç edilmişti. Bunların %8′i önemli görevlerde bulunmakta idi.

Kaynak: Carolina Valderrama. Who is who? Case report. The Fedaeral Air Surgeon’s Medical Bulletin, Vol 47, No:4, 2009

Çeviri: Psk. Gülay Dönmez, Dr. M. Çetingüç

Yorumlar